મહાનુભાવોનો (શંભુ) મેળો


મિત્ર  પરેશ ભેદાના ફોર્વર્ડેડ મેઈલ માં આવેલ નીચેની તસ્વીર અહિં મૂકવાની લાલચ રોકી નથી  શકતો સાથે સાથે મારા તરફાથી એક સ્કીમ [કે સ્કેમ ? 😉 ] પણ છે કે નીચે આપેલ તસ્વીરમાંથી બધાજ લોકોને ઓળખી શકશો તો એક કાર* મળશે! હા તો હવે મેગ્નીફાઇંગ ગ્લાસ હાથમાં લઈ લો.


અહિં કલીક કરી એન્લાર્જ સાઇઝમાં જુવો

.

.

.

.

* કંડીશન એપ્લાય હો 😉

1 ટીકા

Filed under રમૂજ, વૃતિ - પ્રવૃતિ

One response to “મહાનુભાવોનો (શંભુ) મેળો

  1. મને બધા ના નામ ખબર છે પણ મને કાર નથી જોઈતી એટલે હું જવાબ નહિ આપું…

    દુર્લભ ફોટા માટે તમને અને તમારા મિત્રનો આભાર…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s