કસક અને મોદી


આપણે સૌ જાણીયે છીએ કે મુંબઈ પર આતંકવાદી  હુમલો  થયો એની પ્રતિક્રિયામાં આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે આપણા જ દેશના ગદ્દારોની મદદ વગર આ શક્ય નથી! અને ત્યારબાદ  મિડીયા અને રાજકારણીઓએ  મોદીની ટીપ્પણીની ટીકા કરી વગેરે વગેરે ….

 

કાલે ટી.વી. જોતી વખતે કસકે પણ આ મતલબનું  જ વિધાન કર્યુ, “પપ્પા, આપણે શું કરવું જોઇએ ખબર છે? “

મેં પુછ્યું, ” શુ?”

કસક ઉવાચ, “પાકિસ્તાનમાં આપણે છે ને ઘુસી જવાય, એના પ્લાન જાણી લેવાય અને ત્યારબાદ આપણે એને ખતમ કરી નંખાય!”

બોલો, બાળકો પાસે પણ આવા આઇડિયા છે પણ ….. ? !  ? !

1 ટીકા

Filed under ગુજરાત_ગુજરાતી, રમૂજ, Kasak

One response to “કસક અને મોદી

  1. પિંગબેક: Modi & Me « Rajni Agravat’s Weblog

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s